روز حمل و نقل

موشن گرافیک | 3 دقیقه

اطلاعات فیلم

داستان فیلم

مجموعه موشن گرافیک تاریخ شفاهی جنگ به سفارش موسسه راه از تولیدات سال ۹۴ استدیو می باشد

تریلر و فیلم

تریلر
x

روز حمل و نقل

موشن گرافیک

x