دانشگاه تهران

موشن گرافیک | 2 دقیقه

اطلاعات فیلم

  • سال تولید: 1399
  • قالب: موشن گرافیک سریالی

داستان فیلم

مجموعه موشن گرافیک سریالی علمی به سفارش پژوهشگاه دانشگاه تهران که به بازتاب فعالیت علمی و پژوهشی اساتید این دانشگاه می پردازد

تریلر و فیلم

تریلر
x

موشن گرافیک پژوهشگاه دانشگاه تهران

موشن گرافیک

x