طراحی محیط

اطلاعات فیلم

داستان فیلم

یکی دیگر از پروژه های استدیو شهد طراحی و دیزاین محیط برای فضاهای مختلف می باشد که از این میان می توان به طراحی تونل تاریخ و دیزاین محیطی باغ علم نوجوان باغ کتاب تهران اشاره کرد

 

x