سریال تاریخ چی

انیمیشن دوبعدی |

اطلاعات فیلم

داستان فیلم

در این مجموعه انیمیشن، کتاب تاریخ چی که راوی داستان است در هر قسمت از سریال وارد یک برهه از تاریخ میشود و اتفاقات و ماجراهای آن رویدداد را برای ما روایت میکند

تریلر و فیلم

تریلر
x

تاریخ چی-جشن پوریم

انیمیشن دوبعدی

تاریخ چی-پیمان سعدآباد

تاریخ چی-داستان راه آهن

تاریخ چی-داستان عشایر

تاریخ چی-حبیب ثابت

تاریخ چی-داستان ارتش

تاریخ چی-داستان املاک

x